Dijital İkiz

Digital Twin : Dijital İkiz

  • AVAKOZA ERP Dijital İkiz - Digital Twin modülü.

AVAKOZA ERP nin yeni modülü Digital Twin | Dijital İkiz ile geleceği bugün yaşayın!


AVAKOZA ERP nin yeni modülü Digital Twin | Dijital İkiz, boyama işlemi sırasında sistemin farklı davranışlarını (ürün kalitesi, enerji tüketimi, atık minimizasyonu vb.) izlemek, simüle etmek ve tahmin etmek için kurum içi teknoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Digital Twin | Dijital İkizin en önemli faydası; Bir boyama işleminin maliyetini azaltmak, yönetim süresi ve çevresel etkisini azaltılmaktır (örneğin, enerji kullanımını ve endüstriyel atıkları azaltarak).
Digital Twin | Dijital İkiz teknolojisi şirketlere daha fazla rekabet avantajı getirecek.

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir.


Endüstri 4.0

- Nesnelerin interneti,
- İnternetin hizmetleri ve
- Siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür

Dijitalleşme, dijital teknolojilerin hayata entegrasyonudur. Dijitalleşmenin en önemli aktörü kuşkusuz AVAKOZA ERP nin yeni modülü Digital Twin | Dijital İkiz olacaktır.


DIGITAL TWIN TANIMI NEREDEN GELİYOR?

2003 yılında NASA’da çalışmalar yapan Dr. Michael Grieves, bugünün dijital ikizinin öncüsü olan «eşleştirme teknolojisiyle» uğraşan ilk kişi oldu. Ve bu çalışmasında DIGITAL TWIN terimini kullandı.
Ancak bu terim bugün kullanılan DT manasından oldukça uzak kalıyor.
Internet, Big Data, IIoT ve Gelişmiş AI algoritmaları ve PARADIGMA günümüzdeki manayı vermede etkili oldu.


Digital Twin | Dijital İkiz Nedir?

- Bir makinenin dinamik dijital temsili
- Fiziksel bir varlığın dijital kopyası
- Fiziksel bir varlık veya sistemin sanal bir temsili
- Fiziksel bir nesnenin dijital temsili
- Bir ürünün veya sürecin sanal temsili

ÇİFT YÖNLÜ İLİŞKİYE SAHİP TEMSİLİYETAVAKOZA ERP Dijital İkiz modülü.
AVAKOZA ERP Digital Twin module.

Digital Twin | Dijital İkiz Çözümü


Kumaş Boyahane Uygulaması


Temel hedef; bir boya kazanının boyama doğruluğunu arttırmaktır.

Bu sayede;

- Hammadde kullanımında tasarruf
- Enerji kullanımında tasarruf
- Kapasite kullanımında artış (Ölü kapasitenin ortaya çıkmasını sağlamak)
- İstenen kalitede üretim

Sağlanmış olur. Bununla birlikte arıza sayılarında azalma da Digtal Twin | Dijital İkizin hedefleri arasındadır.

Digital Twin | Dijital İkiz için veri bir arabanın yakıtı gibidir. Veri toplamanın yanında Veri Bilimi önemli bir disiplindir.

Makinelerden toplanan verilerin “Yapay Zeka” algoritmaları (Machine Learning ve ANN gibi) ile analizleri yapılarak;

- Üretimde sorunlar oluşmadan önce önlemek için sistemin izlenmesi – monitoring
- Arızaları önceden tahmin edip önlemek
- Yeni fırsatlar geliştirmek - Simülasyon
- Simülasyonlar kullanılarak gelecek için plan yapmak

Temel hedefleri arasındadır.

Boyahane ERP Dijital İkiz kullanımı.

Digital Twin | Dijital İkiz ile geleceği bugün yaşayın!Boyahane Programı Dijital İkiz modülü.