ERP ÇÖZÜMLERİ

AVAKOZA ERP

  • AvaKoza ERP: Kurumsal Performans Yönetimi

AVAKOZA ERP güçlü bir disiplindir. İşletmenizin tüm iş süreçlerini aynı çatı altında yönetir.

AVAKOZA ERP iş süreçlerinizi etkin şekilde kontrol etmenize, yönetmenize, izlemenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yarayan Kurumsal Kaynak Planlaması çözümüdür.Finans operasyonlarınızdan sevkiyatınıza, üretim operasyonlarınızdan maliyet hesaplamanıza kadar tüm süreçlerinizi tek çözüm altında topladık.


Tek kaynaktan yönetmenin rahatlığını yaşayın…

Küreselleşme, yeni teknoloji ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin değişmesietkin planlama ve müşteri memnuniyeti alanlarında yeni ihtiyaçları doğurmuştur. Artık kurumlardan daha yenilikçi, hızlıve esnek tepkiler beklenmektedir.

Maksimum esneklik, daha yüksek kalite standartları ve artan etkinlik ortak kriterler haline gelmiştir.Hammadde maliyetlerindeki artış, müşteri taleplerindeki hız ve güvenilir teslimat beklentileri operasyon sürelerinin neden olmuştur.

Tüm iş süreçlerinin entegrasyonu ve anahtar bilgilere hızlı ulaşım, kurumun hedeflerine ulaşması için olmazsa olmaz ihtiyaçlardır.Tüm iş süreçlerinde şeffaflık ve yapılan işin çapraz kontrolü ancak Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri ile sağlanabilir. Üretim, planlama, kalite kontrol, satış, satınalma, stok ve finans gibi iş süreçlerindeki bilgi akışının yönetimi kuruma önemli rekabet avantajları sağlar.

Siz de müşterilerinize daha iyi hizmet vermek ve yakaladığınız fırsatları hızlı bir şekilde avantaja dönüştürmek için, kurumunuzun iç ve dış faaliyetlerini tek kaynaktan yönetin!

Değişimi BaşarıylaYönetmek

Artık değişim kaçınılmaz. Zira dün mükemmel olarak bilinen bir ürün veya hizmet, ona alışınca normal ve daha iyisini bulunca yetersiz görülebiliyor. Dolayısıyla müşterilerinizin yükselen beklentilerine cevap verebilmek için kurumların da sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve başarı içindeğişmeleri gerekiyor.

AVAKOZA ERP

O halde değişimi doğru biçimde yönetmek gerekiyor.

Değişimi yönetmenin en önemli aşaması, iş süreçlerinizin tıkandığı noktaları ve yavaşlayan reflekslerinizi yeniden modellemektir. Bunun için de kurumunuzun tamamını kuşatan kurumsal bir çözüme ihtiyacınız var. AVAKOZA ile değişimi başarıyla yönetebilirsiniz.

ERP, B2B, CRM, İş Zekâsı, Faaliyet Yönetimi

Artık İş sadece kurum içinde kalmıyor. Kurum dışı operasyonlar da işinizin önemli bir parçasıhaline geldi. Tedarikçilerinizin yönetimi, müşterilerinizin istekleri, personel faaliyetlerinizin daha etkin yönetimi ve verilerinizin kurum dışına online olarak açılması… Tüm bunlar yeni iş yapma modelinin gerekleri. AVAKOZA ERP iş yapma modelindeki değişimi ayağınıza getiriyor.


İşimiz Çözüm

AVAKOZA size ve kurumunuza etkin yönetme becerisi sağlar. Gözden kaçırmanız muhtemel bir sorunu gerektiği anda bloke eder. Siz bir kere düşünürsünüz, AVAKOZA her seferinde kontrol eder. Kurumunuzda yaşadığınız binlerce soruna tek bir çözüm ile cevap verebilirsiniz. Çözümünüz akıllı, içiniz rahat olsun.

Çözüm bulmak, sorunu bloke etmenin kendisidir. Hatalı veri sorun üretir. Entegre bir yapıhatayı engellemenize yardım eder.

ERP, B2B, CRM, İş Zekâsıve Faaliyet Yönetiminin tüm süreçlerini aynı çatı altında birleştirdik. Tümünü birden yenidünyanın yeni yüzünü sizinle buluşturuyoruz. Kurumunuzun iç ve dış kaynaklarını etkin şekilde yönetebilmeniz için, yeni fırsatları avantaja çevirebilmeniz için size ortak iş mantığı altında tek çözüm öneriyoruz.

YazEvi, sizi geleceğe taşıyacak, üretim, satış ve hizmet sektöründe yer alan dev firmaların da kullandığı kurumsal iş yönetim aracı AVAKOZA’yı sunarak müşteri yönetim biçiminize zenginlik katar. Kurumunuzun tüm süreçlerini, satınalma operasyonlarınızdansatış operasyonlarınızakadar sipariş, planlama, üretim, kalite kontrol, sevkiyat ve finansal operasyonlarınızıdetaylı ve etkin olarak yönetir.

Mutlu Ve Sadık Müşteri

Aslında en temel değeriniz müşterileriniz. Onların mutlu ve sadık kalması için sizden beklentilerini iyi bilmeli ve ürünlerinizi müşterinizin beklediği fiyat, kalitede ve tarihte sunabilmelisiniz. Onlara değer verdiğinizi hizmetinizle hissettirmelisiniz. Bunun için müşterinizi çok iyi ve yakından tanımalısınız.

Değişimi BaşarıylaYönetmek

Artık değişim kaçınılmaz. Zira dün mükemmel olarak bilinen bir ürün veya hizmet, ona alışınca normal ve daha iyisini bulunca yetersiz görülebiliyor. Dolayısıyla müşterilerinizin yükselen beklentilerine cevap verebilmek için kurumların da sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve başarı içindeğişmeleri gerekiyor.

AVAKOZA Kurumsal Kaynak PlanlamasıMüşteri memnuniyeti için kaliteyi uygun fiyata vermek de yetmiyor; artık daha fazlası gerekiyor.

AVAKOZA Müşteri Yönetimi, müşterilerinizin önerilerini, şikâyetlerini, performansınızı, kısacası tüm tarihçesini izlemenizi sağlar. B2B fonksiyonelliğini ayağınıza getirir.

Sınırları Birlikte Aşalım !

Başarı için yalınve etkin yönetime ihtiyacınız var. Kurumunuzu yalın ve etkin yönetmek için size hayatı kolaylaştıracak bir çözüm sunuyoruz.AVAKOZA, hızla değişen küresel pazarda atak ve rekabetçi kalmayı hedefleyen yenilikçi işletmeler için en iyi kurumsal uygulama çözümü seçeneğidir. Sorunların farkındayız ve her biri için çözümümüz var. Yeni sınırları görmeden şimdiki sınırlarınızın farkında olamayabilirsiniz.

Gelin sahip olduğunuz sınırları birlikte aşalım!


Maksimum Verimlilik

Verimlilik verimsizliğin tespitiyle artar. Yazılım aracının kullanıcıyı yönlendirmesi ve kurumunuzdaki verimsiz noktaları belirlemesi önemlidir. AVAKOZA, kurum içindeki faaliyetlerinizin süre, sonuç, kalite ve daha birçok değişkeninin fiili ve standart değerlerini sağlıklı olarak ölçmenize yardım eder. Faaliyet kapasite doluluklarınızıbelirler, yaptığınızişler ile ulaştığınız sonuçları birebir karşılaştırır.

Kurumsal Ve Pratik

AVAKOZA, sisteme girilen tüm verileri çoklu kontrol algoritmaları ile süzen, hata riskini en aza indiren, her verinin ancak tek bir noktadan girilmesine izin veren, güçlü ve kurumsal bir yapıya sahiptir. Kurumsal yapı kurumunuza kontrollü ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Aynı zamanda pratiktir. Kurumsal model, tüm müşteri ve tedarikçi faaliyetlerini, üretim bilgilerini ve stok bilgilerini izlemede kolaylık sağlar.

Üretim Sanattır...

Üretim cesaret ve maharet işidir. Üretiminizi yönetmek ise AVAKOZA’nınişi. Akıllı İş modeli sayesinde, henüz daha sipariş aşamasındayken, siparişinizin seyredeceği yol tüm detaylarıyla planlanır. Etkin kuyruk yönetimi sağlanır. Olası yol kazaları için gerekli hallerde uyarılar yapılır. Siparişin sağ salim stoklanmasına kadar geçen tüm üretim süreçleri birebir yönetilir.


Akıllı Ürün

Stok kodlamada kullanılan esnek varyant yapısı, belirli kurallara göre ister sipariş aşamasında, ister üretim aşamasında yeni ürünlerin oluşmasını sağlar. Oluşan her ürün için versiyon kavramı kullanılır. Versiyon kavramı ile birlikte ürünün işletmedeki seyrinin tarihçesi de kolayca izlenebilir.

Üretimde Verimlilik

Proses bazında veri toplama sayesinde hem kaynak tüketimleri hem de hata, duruş ve tüm ürün özellikleri sisteme girilebilir. Böylece faaliyet birimi ve ürün bazında üretim kayıplarını miktar, süre ve işemri adedi cinsinden izlemenize yardımcı olur. Kapasite doluluk oranları vefire oranları gibi performans endeksleri kurumunuza ait pilot kabininin sadece birkaç göstergesidir.

MES - Üretim Yönetim Sistemi

AVAKOZA Üretim Yönetim Sistemi

Manufacturing Execution System teriminin kısaltması olam MES sistemleri üretim tesisinde gerçekleşen tüm aktiviteleri kontrol eden kapsamlı bir sistemdir. ERP sisteminden gelen siparişlerin plan sıralarına göre üretime başlamakta ve daha sonra, ürünleri mümkün olan en etkili, düşük maliyetli ve kaliteli şekilde üretmektedir.

MES monitörleri ve kontrolleri bir fabrikada gerçekleşen üretim sistemlerine ve veri akışlarına bağlayan bilgi sistemidir. MES'in genel amacı, prosesin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını iyileştirmektir. Bu amaca ulaşmak için üretimden gerçek zamanlı ve doğru veriler izleyerek ve toplar, analitik raporlara veri sağlar, yönetim sisteminin karalarına göre üretime devam eder.

Stok Yönetimi


Sağlıklı bir stok yönetimi işletmede doğabilecek birçok sorunu engeller. AVAKOZA’da stok yönetimi lot, ambar ve raf bazında yönetilir. Her bir malzeme için detaylı stok kodu üretilir. Bu sayede tüm malzemelerin işletme serüvenleri kontrollü ve güvenli olarak seyreder.

Stokların çıkış ve giriş hareketlerinin işemirlerine bağlı yapılabilmesi sipariş hikâyesinin kolay izlenebilmesini sağlar. Satınalma operasyonunda malzemelerin kalite kontrol değerlerini ölçmek için otomatik işemri oluşturulur. Satınalma siparişleri ile stoklardaki lotlar arasında güçlü bir ilişki vardır.

AVAKOZA Stok Yönetim

Deponuzdaki kontrolü arttırın!

Gereksiz bir sayım maliyetinin ve stoktaki bakiyelere olan güvensizliğin kurumunuzu yönetmedeki negatif etkisini bir düşünün! Stok Kontrol yönetimi stok hareketlerinizi depo, raf ve lot bazında yapmanıza imkan tanır. El Terminali ve RFID yapılarını destekler. Stoklarınızın nerede, hangi miktarda ve hangi maliyette olduğunu izlemeniz artık hayal değil!


Etkin Sipariş Yönetimi ve Rezervasyon

Müşteri memnuniyeti için siparişler iyi planlanmalı ve tüm üretim aşamaları detaylıca izlenebilmelidir. Zira tüm işletme süreçleri stok ve siparişlerle başlar. İşletmedeki tüm aşamaların hızlı, noksansız ve istenilen kalitede sonuçlanması için öncelikle müşteri siparişlerinin etkin olarak yönetilmesi gerekir.

AVAKOZA’da Sipariş Yönetimi kontrollü ve esnek bir yapıya sahiptir. Böyle bir yapı siparişlerin her aşamasının kolayca izlenmesini sağlar. Bu avantaj müşteri ile aranızda gerçek bir konfor ortamı oluşturur.

Akıllı Satınalma Siparişi

Sadece stok kodu, miktar ve talep tarihi girilerek belirli ve esnek kurallar sayesinde otomatik alış siparişi oluşturmak mümkündür. Anlaşma havuzu sayesinde satınalma biriminde olası hataların önüne geçilmesi, daha güvenli ve hızlı proses akışına sahip olabilmek bu modülün sunduğu önemli avantajlardır.

Ayrıca satınalma iş süreçlerini kısaltması hammaddenin teslimat oranlarını doğrudan etkiler. Satınalma Yönetimi modülü insan kaynaklarını da daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.

Maliyetlerinizi kontrol altına alın!


Kaynak Tabanlı Maliyetleme

Kaynak Tabanlı Maliyetleme modeli sayesinde hızlı ve hassas ön maliyetleme yapabilirsiniz. Fiili maliyet modeli, üretimden bütçenize kadar tüm yapılarınızın doğruluğunu kontrol eder. Ürün bazında maliyetlerinizi sabit ve değişken olarak iki ana başlık altında toplar, katkı payını görmenizi sağlar. Ürün ve müşteri bazında gelir tabloları alabilir, karlılık analizleri yapabilirsiniz.


Stratejik Maliyetleme

Kaynak Tabanlı Maliyetleme modelinin en önemli avantajı istenilen hassasiyette uygulanabilir olmasıdır. Ölçülen ve fiili değerleri içeren karma bir modele sahip olması size maliyetteki doğruluk yüzdesini görmenizi sağlar. Böylece hesapladığınız maliyetin güvenirliliğini görebilirsiniz. Her işemri için sabit ve değişken maliyet değerlerini hesaplar. İşemri bazında hesaplanan maliyetler ile kesilen faturalar eşleştirilerek ürün bazında karlılığı görmenizi sağlar. Her siparişin, işletmenizden ne kadar sabit maliyet emdiğini görmeniz ve böylece sağladığı katkıya bakarak stratejik karar vermenize yardımcı olur.

Planlama; Çizelgeleme ve KANBAN

Malzeme ihtiyaçlarınız sağlam stok altyapısı üzerinde hassas olarak hesaplanır. Planlama AVAKOZA’nın üretimi kolaylaştıran ve verimi arttıran önemli bir modülüdür. Planlama modelindeki sürükle ve bırak özelliği gibi bir çok kolay kullanım avantajı kullanıcıya sürat ve pratiklik sağlar. Performans endeksi olarak, EDD, kuyruk yoğunluğu, öncelik katsayısı gibi birden fazla modeli destekler. KANBAN modeli ile üretime işemri oluşturur. Görsel çizelgeleme formu kuyruk boylarını zaman dilimleri içinde görmenizi sağlar. Ayrıca kuyrukların fiili statüleri faaliyet birimlerini etkin yönetmenize yardım eder.

Kalite Kontrol Yönetimi

Müşterilerinizin size verdiği veya sizin geliştirdiğiniz kalite standartlarını (metot ve nitelik grupları) bu modülde oluşturabileceğiniz gibi, satış siparişlerinde istenen kalite standartlarının fiili sonuçlarını da bu modülde girebilirisiniz. Bu modül, istenen özelliklerde ürün üretebilmenin önemli bir aracıdır. Kaliteli ürün için AVAKOZA hep yanınızda.

Size Bir Mesaj Var!

Kritik stok seviyesinin altına düşen stoklar, gecikmiş işemirleri veya ilgili bölüme açılmış bir iş için AVAKOZA ilgili kişilere otomatik olarak mesaj gönderir. Güçlü bir modele sahip mesaj modülü sisteme dahil tüm kullanıcıları esnek ve bir o kadar da sağlam bir yapıyla yönlendirir. Hem sistem tarafından açılan otomatik işemirleri, hem de otomatik mesajlar kullanıcı hatalarını önemli oranda engeller.

Neden AVAKOZA ?


Alış ve satış sipariş süreçlerini kolaylaştırır. Gereksiz teslimat ve sevk kontrollerini ortadan kaldırır. Bununla birlikte alış siparişi / teslimat ilişkisinde ve satış siparişi / sevk ilişkisinde tam kontrol sağlar.

Ön maliyet çalışmasında fiili değerlere yakın sonuçlar üretir. Ürün ve proses bazında hassas maliyetleme yapar. Maliyetleri sabit ve değişken olmak üzere iki temel grup üzerinden hesaplar.

Satış tutarı, fiili değişken maliyet, fiili sabit maliyet, satış miktarı ve birim bazında karlılık bilgilerini ürün bazında gelir tablosu formatıyla verir. Katkı payı üzerinden fiyat vermenize yardım eder.

Fiili ve Standart Maliyetleri karşılaştırır. Ürün, Makine, Müşteri, ve hatta proses bazında fiili/standart sapmalarınızı görmenize yardım eder.

Henüz sipariş yeni girilmişken, hangi kalite değerlerinin ölçüleceği ve toleransları bir işemri vasıtasıyla kalite kontrol bölümüne otomatik olarak gönderilir. Böylece kalite ölçümlerini yapısal hale getirir.

Mesaj Sistemi; Sipariş için onay verildiğinde, silindiğinde, işemri oluşturulduğunda, stok bakiyeleri güncellendiğinde, otomatik mesaj oluşturarak kurumsal iş akışlarını düzenler. Ayrıca oluşan her çalışma için ilgili kişilere otomatik mesaj gönderilir.

Stok seviyesi minimum seviyenin altına düşer düşmez ilgili kişiye otomatik mesaj gider. Dilediğiniz kadar mesajı, dilediğiniz kadar kişiye, dilediğiniz koşullarla ulaştırabilirsiniz.

Dönemlik üretim analizleri, sevk analizleri, maliyet analizleri, karlılık... Ve yönetime fayda sağlayacak daha birçok çıktı verir.

Akıllı Ürün modeli ile doğru ürünü yakalamada etkili bir araçtır. Çoklu kurallar kümesi sayesinde aynı ürünü farklı müşteriler için kullanmanıza imkân verir.

Çizelgeleme; Kuyruk yönetimi sayesinde makine yükünü dengeler. Tüm siparişler Dengeli Dağıtım Algoritması (DDA) ile kuyruklara dağıtılır.

KANBAN kartları sayesinde üretim işemri ve alış sipariş önerisi çıkarmanızı sağlar. Ürünlerin KANBAN seviyelerini hesaplar. PLC, El Terminali ve PC araçlarıyla üretimden veri toplamanızı sağlar.

Satış ve üretim siparişlerinde kullanılan rezervasyon sistemi sayesinde size, ürünün ve hammadde ihtiyacının gerçek miktarlarını önerir.

Dış kaynak kullanım süreçlerinizi kolaylaştırır. Alış sihirbazı yardımıyla doğru hammaddeyi doğru tedarikçiden almanıza yardım eder.

Alış siparişleri ile teslim irsaliyeleri arasındaki ilişki, teslim irsaliyeleri ile alış faturaları arasındaki ilişki satınalma süreçlerinizi birbirine bağlar.

Sevk / Termin / Miktar analizlerine olanak sağlar. Zamanında sevk ve gecikme puanlarını değerlendirir.

Üretim kapasite kullanım oranları, operatör performans değerlendirme gibi analitik çıktılar sağlar.

Satış Faturası otomatik olarak irsaliyeden oluşturulabilir. Anlaşma konsepti; Tarih ve miktar kısıtlarında, ürün, ürün cinsi bazında birim fiyat belirleme ve bu fiyat listelerine koşul ekleme imkânı sağlar.

Sevkiyatlarınızın, teslimatlarınızın ve üretim için stok hareketlerinizin sisteme girilmesinde el terminallerini etkin olarak kullanmanıza yardım eder.

Alış siparişlerinizi izleyebileceğiniz haftalık çizelge sayesinde önünüzü görebilirsiniz. Ayrıca tedarikçi bazında ödeme çizelgesi sayesinde de ödeme planınızı yönetebilirsiniz.

LOT bilgisi hammadde ve/veya ürünün firmaya girişinden çıkışına kadar tüm aşamalarda izlenir.

EDI, elektronik veri transferi müşterinizden gelen siparişlerin daha hızlı ve daha güvenilir girilmesini sağlar.

Müşteri, tedarikçi, banka ve kasa nakit hareketlerini yönetir, faturalarla eşleştirir.

Modülerdir. Birbirine bağlı modüllerden oluşur. Ölçeklenebilir. Veri tekrarına izin vermez.

Tüm raporlar HTML tabanlıdır. Bir raporu kolayca mail atabilirsiniz. Raporun görüntülenmesi için sadece web browser yeterlidir.

Çok ülke dil desteği vardır. Ayrıca size istediğiniz dili ekleme ve kelimeleri değiştirme imkânı tanır.