TEKSTİL SEKTÖRÜ
Tekstil ERP AVAKOZA

TEKSTİL SANAYİİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

  • Tekstil Sanayii Yazılım Çözümleri

Tekstil İçin ERP Çözümü: AVAKOZA


AVAKOZA ERP Tekstil, yeni nesil bir iş yönetim modelidir. AVA, yani “Akıllı ve Analiti” kavramı da buradan gelir.

AVAKOZA TEKSTİL ERP, stratejik maliyetleme, akıllı iş ve akıllı reçete gibi özgün modelleri içeren ve tamamen tekstil işletmeleri için modellenmiş kapsamlı bir iş yöneticisidir. Toplam 4 suit ve 44 modülü ile tekstilin tüm üretim alanlarında yenilikçi çözümler sunar. Kolay yönetilebilen aynı zamanda kurumsal yapısıyla bir tekstil işletmesinin aradığı tüm özellikleri içinde barındırır.


AVAKOZA TEKSTİL ERP, satış sipariş yönetiminden sevkiyata kadar tüm işletme operasyonlarınız için esnek ve bir o kadar da kurumsal yönetim aracıdır. Aynı zamanda üretim yönetimi, planlama ve maliyet muhasebesi konusundaki özgün yaklaşımı ile gelecekte standartları koymaya aday olacak kadar iddialı bir çözümdür. İçinde bulunan muhasebe, insan kaynakları, lojistik gibi modüllerle, işletmenizin tamamını tek bir program ile yönetmenizi sağlar.

AVAKOZA TEKSTİL ERP, Yapay Zeka kavramının bir aşaması olan digital twin modeliyle, işletmenizin üretim süreçlerini MES sisteminden derlediği bilgilere göre yorumlar ve %90’ı aşan doğruluk oranında öngörülerde bulunup işletmenizin verimliliğinin artırılmasını, ilave işlemlerin ve bakım maliyetlerinizin azalmasını sağlar.

AVAKOZA TEKSTİL ERP, klasik satınalma yönetimi kavramından farklı olarak alış siparişlerini iç ve dış talep olmak üzere iki farklı yapıyla ele alır. İç talep kavramıyla işletme içinde dolaşan “malzeme ihtiyaç form”larını yapısal bir onay sistemiyle elektronik ortama taşırken, “alış sipariş çizelgesi” aracıyla dış taleplerde kolay izlenebilirlik ve etkinlik sağlar.

Üretimden farklı modellerle “Akıllı İş” kavramını üreten AVAKOZA TEKSTİL ERP, üretim yapan işletmelere hem genel ve hem de çözümler sunar. İşemri yürütme yapısıyla, kuyruk yönetimini planlamadan operatöre indirgeyen güçlü bir yönetime sahiptir.

El terminaller kullanarak modellediği stok yönetimi, ambar, raf ve lot bazında sağladığı kontrolle işletmelerin esnek, güvenli ve hızlı hareket etmesini sağlar. İşletmelerin gündelik faaliyetlerinde yaşadıkları bir çok üretim ve maliyet sorunu, AVAKOZA TEKSTİL ERP üretim yönetimindeki “Akıllı İş” ve maliyet yönetimindeki “Kaynak Tabanlı Maliyet Muhasebesi” gibi özgün odeller sayesinde çözüme kavuşur.

Ön Maliyet, standart maliyet ve fiili maliyet hesaplamalarını sabit ve değişken maliyet ayrımlarıyla gerçekleştiren maliye muhasebesi modülü, katkı payı hesaplaması, gelir tablosu, ürün ve proses bazında standart ve fiili maliyet sapmaları ve maliyete bağlı tüm sonuçları “maliyet tabanlı stratejik yönetim” bakış açısıyla sunar.

AVAKOZA TEKSTİL ERP, AVAMOBİL ve REPX ürünleri entegrasyonuyla işletmenizi internete açmanızı da sağlar. Örneğin onay aşamasında olan bir siparişin onayını verecek yetkili yurt dışında dahi olsa, cep telefonunda bulunan AVAMOBİL aracılığıyla onay bekleyen siparişleri onaylar/reddeder ve işin devamını sağlayabilir. Yine REPX sayesinde isterseniz müşterilere siparişlerinin durumlarını, test raporu sonuçlarını, cari durumlarını web üzerinden gösterebilirsiniz.

AVAKOZA Boyahane Programı

BOYAHANE ERP

  • Tekstil Boyahaneleri İçin ERP: AVAKOZA

Tekstil boyahaneleri için ERP kavramı bir çok alt bileşenden oluşmaktadır.

AVAKOZA Boyahane Üretim Takip Programı


Avakoza ERP, boyahane proseslerinin üretim takibi konusunda boyahane, finishing ve emprime bölümlerine özel veri toplama modelleriyle öne çıkmaktadır.

MES çözümü ile entegre olan AVAKOZA boyahane üretim çözümleri konusunda Dijital İkiz kavramını da kullanarak oluşturduğu özgün modeliyle sektörün ilk yapay zeka destekli üretim takip programını hayata geçirmiştir.

Bu model ile, sistemin ne gerçek zamanlı olarak aldığı verileri işlemesi ile oluşturduğu tahmin sistemi, boyama prosesinin ne zaman biteceğini, prosesin ne kadar süreceğini, ne gibi hatalarla karşılaşılacağını ve makine arızaları konusunda %90'ın üzerine çıkan doğruluk oranlarıyla tahminlerde bulunmakta ve bu tahminler doğrultusunda işletme hakkında yeni kararlar önermektedir.

AKILLI REÇETE

  • Tekstil Boyahaneleri İçin Akıllı Reçete

AVAKOZA ERP Akıllı Reçete modülüyle boyahanelerin RPT çalışmalarını azaltmaktan doğru boyama oranlarının artırılmasına kadar bir çok fayda üretmektedir.

Boyahane Akıllı Reçete Yönetimi


AVAKOZA ERP, akıllı reçete modülüyle tekstil işletmelerinin işletme içi ve dışı geri dönüşlerini azaltmakta, RPT çalışmalarını azaltmakta bu sayede işletmede verimliliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Akıllı reçete, laboratuvar çalışmalarının sayısını ve süresini de kısaltmaktadır.

Bir çok laboratuvar ekipmanı ve yazılımıyla entegre çalışabilen Akıllı Reçete, işletmede oluşturduğunuz reçete sayılarını daciddi oranda azaltmaktadır.

Boyahane Akıllı Reçete

Akıllı Reçete öğrenen yapısıyla zaman içinde kullanıcı kaynaklı hataların da azalmasını sağlamaktadır. Örneğin birlikte kullanılmaması gereken kimyasalların varlığını öğrenir ve iki kimyasalın veya boyar maddenin aynı reçetede kullanılmasına izin vermez. Kumaşa özel işlemleri de öğrenen akıllı reçete her kumaşa özel prosesi kendisi seçer, kullanıcını yanlışlıkla yanlış bir proses seçmesini de engeller.

AVAKOZA Örgü Programı

ÖRME PROGRAMI

  • Örgü Tesisleri İçin Üretim Programı: AVAKOZA

Kumaş Örme tesisleri için örgü programı olarak da kullanabileceğiniz AVAKOZA Örme modülü ile esnek, doğru üretim takibini; barkodlu stok ve üretim takibinin kolaylığını ve faydalarını işletmenizle buluşturuyoruz.

AVAKOZA Örgü Üretim Takip Programı


Avakoza ERP yazılımının alt modülü olan Örme Modülü, kumaş örme tesisleri için bir çok faydalar sunmaktadır. İplik alımından başlayan lot takipli stok sistemi sayesinde farklı lottaki ipliklerin aynı kumaşta kullanılmasını önlemek, lotlardaki hataları ve farklılıkları takip etmek, iplik lotu değiştikçe otomatik değişen kumaş lotu sayesinde müşteri geri dönüşlerini önlemek gibi faydalar, lot bazında iplik tüketimleri ve firelerinin takibi de sağlanmaktadır.

Barkodlu üretim takip ve barkod destekli stok kontrolü modeliyle üretim ve stokların kontrol altına alınması sağlanmaktadır. İstenmesi halinde her top barkodlanabilmekte, bu da stok kontrolünde ve sevkiyat doğruluğunun artırılmasında yüksek doğruluk oranlarının yakalanmasını sağlamaktadır.