SAHA İSTANBUL
İstanbul Savunma, Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi Derneği

SAHA İstanbul

  • SAHA İstanbul Savunma, Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi Derneği

YazEvi Yazılım, kuruluş amacı "yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermek, üyeleri arasında iş birliğini, dayanışmalarını, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamak" olan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi Derneği'ne 2021 yılında üye olarak yerli ve milli yazılım konusunda katkı sunmayı amaçlıyoruz.