Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • YazEvi Yazılım Kalite Politikası

YazEvi Yazılım olarak ürün ve hizmet kalitesinde müşterilerimizin beklentilerini aşan bir tutum içinde olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için kurum eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimini sağlıyoruz. İşletmelere verdiğimiz ürün öncesinde ve sonrasında ciddi bir eğitim, uyarlama ve hizmet sürecini içerdiğinden müşterilerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için tüm süreci kayıt altına alıp şeffaf bir şekilde takip ediyoruz.

İşletmelerin destek talepleri veya destek anlaşmaları dahilinde yapılan tüm işlemler kurumumuz tarafından süreç yönetim sistemi marifetiyle kayıt altına alınmakta, şeffaf bir şekilde müşterinin ulaşabileceği web ortamında yayınlanmaktadır. Müşterimiz talebin kim tarafından ne zaman yapıldığını, YazEvi çalışanları tarafından ne zaman görüldüğünü, kim(ler) tarafından işlem yapıldığını, işlemin ne zaman başladığını ve sonlandığını görebilirler.

Bu mantıkla çalışan işletmemizin kalite politikası:

• Verilen hizmetlere ilişkin sistematik yapıların kurulması, bu yapıların sürekli iyileştirilerek kalitenin sürekliliğinin sağlanması,

• Müşteri taleplerinin, şikayetlerinin ve memnuniyetlerinin tarafımızca kayıt altına alınarak titizlikle incelenmesi ve sonuçları hakkında geri bildirim yapılması,

• Ar-Ge ekibimiz tarafından müşteri taleplerini ön görme ve istek gerçekleştirmeden önce geliştirme/iyileştirme çalışmalarının yapılması,

• Müşteri taleplerinin takibi sürecinin şeffaf bir şekilde sağlanması, müşterinin web ortamından taleplerinin durumunu görebilmelerinin sağlanması ve talebin en kısa sürede sonuçlandırılması,

• Müşteri görüşlerinin en önemli kalite referansı olarak kabul edilerek gelişmemize katkı sunacağı bilincinin yerleşmesi

• Kurumumuzun işleyişiyle ilgili her konuda T.C. mevzuatlarına, uluslararası mevzuatlara ve müşteri standartlarına uyulması,

• Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların karşılanması ile kalitenin üst düzeyde kalmasının sağlanması.